Retur Form

Standardblankett

(Ska fyllas i och returneras om utträde ur kontraktet)

Til 
Festbutikken.dk
Smallegade 34
2000 Frederiksberg


Tlf. 3819 8110
Mail to: Kundeservice@festbutikkken.dk

 

Jag/vi________________________________________meddelar härmed att jag / vi vill att ångerrätten i samband med min / vår

köpeavtalet på följande punkter:

Beställningsnummer .______________

 

      artikelnummer     produktnamnet                      nummer      stk.pris    
       
       
       
       
       
       

 


 


- Beställd på _______ / mottogs den ________

 

- Namnet på konsument _____________________________________

 

- Konsumentens adress  ____________________________________________________________________
 

 

- Konsumentens namnteckning __________________________ (Endast om denna blankett meddelas på papper)

 

- Datum ____________

 

Trustpilot